Wortal Webmastera - źródło informacji dla tworzących strony www |  e-marketing / programowanie / webdesign / narzędzia          powered by CubeMatic.com

 

  WEBMASTERS    SKRYPTY

Strona glówna
HTML
JavaScript
PHP
CGI
MYSQL
CSS
SSI
WML
SGML
Offline
Photoshop
PHP
CGI
ASP
JavaScript

Artykuly

FORUM

  NARZEDZIA      SYSTEM

Grafika
Szablony
Czcionki
Porady

Download

  e-BIZNES

Artykuly
Linki
Profesjonalna strona
Nasza oferta
E-booki
Tanie strony www Warszawa

  NIEZBEDNIK

Za darmo
Kasa
Rejestrator www
Aktualności
Domeny
Konwerter ISO

  INNE

DOS
O stronie
Ksiega gości
Kontakt

Zgloś bląd!

 Polecamy:
 śmieszne zdjecia


Szukaj pliku SERWIS  


Pobierz pełen kurs HTML'a  (1,2mb)

SZYBKI KURS HTML'a

Przed Wami kurs HTMLa dla początkujących webmasterów .Każdy kto chce mieć swoją stronę w sieci mysi ją najpierw wykonać .Można oczywiście korzystać z edytorów , lecz nie zawsze on nam pomaga .Wtedy otwieramy stronę  np.notatniku i korygujemy jej budowę- bez znajomości html-a po prostu nie połapiemy się ,a znając podstawy będzie nam łatwiej coś poprawić. Wbrew temu, że do tworzenia stron używamy różnego rodzaju edytorów wizualnych (np Pajączek, FrontPage), największe możliwości dają edytory tekstowe.
Każda komenda jest pisana w  nawiasach ostrych "<"  ">" a zamykana przez dodanie do ostatniego nawiasu " / " ( np. <center>    </center> ).
To jest prosty szkielet strony :

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN">

<HTML>

<HEAD>
informacje dotyczące autora i systemu kodowania
</HEAD>
<BODY>
zawartość strony
</BODY>
</HTML>


Każda witryna musi mieć taką budowę by działała prawidłowo i była czytelna przez przeglądarki :

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN">
<html>
<head>
<title>Tytuł strony</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2"> (standart kodowania)
<meta name="description" content="zawartość,która będzie wyświetlona,gdy przeglądarka znajdzie stronę">
<meta name="keywords" content="[słowa kluczowe], [słowo1], [słowo2]"> ,oddzielane przecinakmi, przez nie nasza strona zostanie znaleziona przez wyszukiwarkę"> 
<meta name="resource-type" content="document">
<meta name="author" content="autor">
<meta name="robots" content="ALL,FOLLOW">
</head>

<body>
 zawartość strony
</body>
</html>


Objaśnienie podstawowych znaczników :

<br> - obniżają tekst o jedną linnię  np.   
pierwsza linnia<br>
linnia druga

<hr> - wstawia linnie poziomą 
Przykład linni o grubości 4 i zielonym kolorze :

<HR WIDTH="85%" SIZE="5" COLOR="green"><h> - do litery "h" dodajemy liczbę od 1 - 6 aby otrzymać nagłówki danego stopnia np.

<h1>stopnia pierwszego</h1>

<h2>stopnia drugiego</h2>

<h3>stopnia trzeciego</3>

<h4>stopnia czwartego</h4>

<h5>stopnia piątego</h5>

<h6>stopnia szóstego</h6>

<p> </p> - oznaczenie to oznacza rozpoczęcie <p> nowego akapitu i jego koniec </p>    np. 

<p> piszę 1 akapit </p>                                                                                     <p> a to już 2 akapit :)) </p>


Następnie fajnie by było jakoś ozdobić czcionki. Dzięki tagowi <font> i </font> możemy w przeróżny sposób wpływać na wygląd czcionki. Oczywiście tekst musi być umieszczony pomiędzy tagami <font> i </font> <font color="pink" size="5" face="arial">
Wyjaśnienie:
color="coś tam"- tutaj podajemy angielską nazwę koloru lub wartość w systemie szesnastkowym np. #454545. W tabeli będzie nazwa i wartość w heksach(systemie szesnastkowym) obsługujących  html i javascript .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

size="od 1 do 7" wielkość czcionki 1-7.
face="jakaś czcionka"= tutaj podajemy nazwę czcionki którą chcemy używać na naszej stronie.

Możliwe jest też ozdabianie czcionek w inny sposób.np.

<tt> </tt>- stała szerokoć znaku
<i> </i>-czcionka pochylona
<u> </u>-czcionka podkreślona
<blink> </blink>-czcionka migająca
<big> </big>-czcionka powiększona
<small> </small>-czcionka pomniejszona
<strike> </strike>-czcionka przekreślona
<sup> </sup>-czcionka z superskryptem
<sub> </sub>czcionka z subskryptem
<strong> </strong>-czcionkawyróżniona

<kbd> </kbd>- czcionka wprowadzana z klawiatury


Aby nasza strona była ciekawa wizualnie wstawiamy różnego rodzaju grafikę .Do umieszczania obrazków w dokumencie HTML służy znacznik <img> </img>. Atrybuty jakie są przy znaczniku <img> :

scr - ścieżka dostępu do obrazka

algin - wyrównanie względem tekstu - left, right, top, middle, bottom

hspace - odelgłość od tekstu

vspace - odległość od akapitów

height - wysokość obrazka

width - szerokość obrazka

broder - ramka dla odnośników (w pixelah)

 alt - po najechaniu na obrazek pojawia się napis np:

<IMG SRC="url obrazu" ALT="przykład">

przyklad

A to jest ten sam obrazek ,ale po ustaleniu własnych wymiarów ( szer. ,wys.) <IMG SRC="url obrazu" WIDTH="80" HEIGHT="200">


Zaletą html-a jest to, że możemy łączyć różne strony ze sobą. Używamy do tego odsyłaczy (linków lub odnośników). Żeby oznaczyć, że tekst jest odsyłaczem do jakiej strony używamy znacznika <A HREF="adres strony"> np.

<a href="http://www.strony.wp.pl/wp/xxklonos"></a>

<a href="strona.htm">strona</a>

Jeżeli chcemy aby strona do której jest link była wywietlana w nowym oknie możemy użyć atrybutu target.

<a href="http://strona"target="cos">html,tp,java</a>
np: <a href="http://www.onet.pl" target="blink">Onet</a> 

Wykorzystujšc atrybut target możemy ładować strony do poszczególnych ramek .Możemy także stworzyć link do jakiego miejsca w dokumencie. Musimy wtedy okrelić to miejsce przez wpisanie <a name="nazwa">, a potem utworzyć odsyłacz do tego miejsca: <a href="#nazwa">. Przykład:

<a href="#kolec">kolec</a>

<a name="kolec">kolec</a>

Możemy także stworzyć odsyłacz do jakiego adresu e-mail przez wpisanie <a href="mailto: adres@domena.kraj">Kto</a>. Włączy się wtedy domylny program pocztowy. Można też napisać temat listu: <a href="mailto: adres@domena.kraj?Subject=temat">co</a>.

Można stworzyć link do adresu ftp: <a href="ftp://ftp.domena.kraj">tekst</a>.

Można stworzyć hiperłącze do adresu telnet, gopher lub news: <a href="telnet://adres">tekst</a>, <a href="gopher://adres">tekst</a> i <a href="news://adres">tekst</a>


To jest kod prostej strony www : 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN">
<html>
<head>
<title>pierwsza strona</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
<meta name="description" content="wstęp do HTMLa">
<meta name="keywords" content="html, java, wml">
<meta name="resource-type" content="document">
<meta name="author" content="Zbyszko z Bogdańca">
<meta name="robots" content="ALL,FOLLOW">
</head><body>
<H1 align="center">To jest to</H1> <b>moja strona w htmlu</b> 
<br>
<hr><I><uczę się HTMLa></I>
<br>
<center><font color="blue">Dobrze mi idzie</font></center>
<p>
<img border="0" src="budowa.gif" width="100" height="114">
ciąglepracuję
<p align="right">
<STRONG>A co Ty o tym sadzisz</STRONG>
<p> 
</body>
</html>

LuGo

Linki

Polecamy fajny kurs HTML'a Sławomira Koklowskiego
www.kurshtml.boo.pl

Kurs HTML Web Reporter

 

Pobierz pełen kurs HTML'a  (1,2mb)

R E K L A M A

^top^