Wortal Webmastera - źródło informacji dla tworzących strony www |  e-marketing / programowanie / webdesign / narzędzia          powered by CubeMatic.com

 

  WEBMASTERS    SKRYPTY

Strona glówna
HTML
JavaScript
PHP
CGI
MYSQL
CSS
SSI
WML
SGML
Offline
Photoshop
PHP
CGI
ASP
JavaScript

Artykuly

FORUM

  NARZEDZIA      SYSTEM

Grafika
Szablony
Czcionki
Porady

Download

  e-BIZNES

Artykuly
Linki
Profesjonalna strona
Nasza oferta
E-booki
Tanie strony www Warszawa

  NIEZBEDNIK

Za darmo
Kasa
Rejestrator www
Aktualności
Domeny
Konwerter ISO

  INNE

DOS
O stronie
Ksiega gości
Kontakt

Zgloś bląd!

 Polecamy:
 śmieszne zdjecia


Szukaj pliku SERWIS  

Shoutbox MySql

Skrypt ten kazdy moze sobie skopiowac i umiescic u siebie na stronie. Wymaga on php i mysql. Zbudowny jest on w jednym pliku ktory napierw tworzy nam ramke o podanych przez nas wartosciach nastepnie dodaje do tej ramki sam siebie i wyswietla zawartosc. Przyklad mozecie zobaczyc tutaj. Jezeli chcemy zminic rozmiar shoutboxa zmieniamy wartosc zminnych 'wysokosc' i 'szerokosc' umieszczonych na poczatku pliku shoutbox.php. 


A oto kod skryptu:

baza danych
CREATE TABLE 'shoutbox' (
'id' int(9) NOT NULL auto_increment,
'nick' varchar(30) NOT NULL default '',
'tekst' varchar(255) default NULL)


style.css
a {
text-decoration:none;
}

a:link {
color:#505050;
}

a:hover {
color:#787878;
}

a:active {
color:#787878;
}

a:visited {
color:#505050;
}

.logo {
background-color: #BFC9BF;
background-image: url("gfx/logo_sb.gif");
background-repeat: no-repeat;
background-position: left top;
height:30px;
}

.form1 {
background-color:#EEF2EE;
border-style:solid;
border-width:1px;
border-color:#CDD6CD;
font-family:Verdana;
font-size:10px;
color:#666666;
width:80px;
height:20px;
}

.form2 {
background-color:#EEF2EE;
border-style:solid;
border-width:1px;
border-color:#CDD6CD;
font-family:Verdana;
font-size:10px;
color:#666666;
width:60px;
height:16px;
}

.form_txt { 
font-family:Verdana;
font-size:10px;
color:#666666;
}

.tabela {
height=100%;
width:100%;
border=0px;
padding-left:2px;
padding-bottom:5px;
}

.nick {
font-family:Verdana;
font-size:10px;
font-weight:bold;
color:#000000;
}

.tresc {
font-family:Verdana;
font-size:10px;
color:#484848;
}

.linia {
font-family:Verdana;
font-size:10px;
color:#C5CFC5;


include.php
<?
/* nazwa bazy danych */
$dbname = "_____";
/* nazwa hosta */
$hostname="_____";
/* login */
$dbuser="_____";
/* haslo */
$dbpass="_____";

/* funkcja polaczenie z serwerem i baza danych */
function ConFunc()
{
global $dbpass;
global $dbuser;
global $hostname;
global $dbname;
/* polaczenie z hostem */
$link = @mysql_connect($hostname, $dbuser, $dbpass);

if (!$link) 
{
echo("error : laczenie z serwerem");

exit;
}

/* polaczenie z baza danych */
if(!@mysql_select_db($dbname))
{
echo("error : laczenie z baza");

exit;
}
}

?>

shoutbox.php 
<?php

//ilosc wpisow pokazywanych 
$ile = 20;

//szerokosc i wysokosc ramki 
$szerokosc = 150;
$wysokosc = 200;

//wyswietlanie ramki
if(!$shout) 
{

print "<iframe ";
print "width='".$szerokosc."'";
print " height='".$wysokosc."'";
print " style='";
print "border:1px solid #C5CFC5";
print "margin:0px;";
print "padding:0px;'";
print "src='shoutbox.php?shout=1'";
print "name='shoutbox'>";
print "</iframe>";

}

//zapisywanie danych

elseif($HTTP_GET_VARS['add']==1)
{

include("include.php");

ConFunc();

if(!$HTTP_POST_VARS['nick'])
{
$autor = "Gosc";
}
elseif($HTTP_POST_VARS['nick'])
{
$autor = $HTTP_POST_VARS['nick'];
}

$tresc = $HTTP_POST_VARS['tekst'];

$zapytanie = "INSERT INTO shoutbox VALUES ('', '".$autor."' ,'".$tresc."');"; 

$wynik = mysql_query($zapytanie);

print "<html>";
print "<head>";
print "<meta http-equiv='Content-Type'";
print " content='text/html;";
print " charset=iso-8859-2'>";
print "<link href='style.css'";
print " rel='stylesheet'";
print " type='text/css'>";
print "</head>";
print "<body>";

//komunikat
if($wynik) 
{
print "<br><br>";
print "<center>";
print "<span class='form_txt'>";
print "Wpis dodany.";
print "<br><br>";
print "<b>";
print "<a href='shoutbox.php?shout=1'";
print "target='shoutbox'>";
print "Powrot";
print "</b>";
print "</center>";
}
else
{
print "<br><br>";
print "<center>";
print "<span class='form_txt'>";
print "Blad!";
print "<br><br>";
print "<b>";
print "<a href='shoutbox.php?shout=1'";
print "target='shoutbox'>";
print "Powrot";
print "</b>";
print "</center>";
}

print "</td></tr></table>";
print "</body></html>";

}
//wyswietlanie zawartosci

elseif($HTTP_GET_VARS['shout'] == 1)
{

include("include.php");

ConFunc();

print "<html>";
print "<head>";
print "<meta http-equiv='Content-Type'";
print " content='text/html;";
print " charset=iso-8859-2'>";
print "<link href='style.css'";
print " rel='stylesheet'";
print " type='text/css'>";
print "</head>";
print "<body>";

print "<table class='tabela' cellpadding='0'";
print "cellspacing='0'";
print "<tr>";
print "<td>";


$query = "SELECT * FROM shoutbox ORDER BY id DESC";

$result = mysql_query($query);

while ($wpis = mysql_fetch_array($result))
{

$wyrazy = array("<",">","</>");
$cenzura="";
$nick = str_replace($wyrazy, $cenzura, $wpis["nick"]);
$tekst= str_replace($wyrazy, $cenzura, $wpis["tekst"]);

print "<span class='nick'>";
print $nick;
print "</span><br>";
print "<span class='tresc'>";
print $tekst;
print "</span>";
print "<span class='linia'>";
print "<br>- - - - - -<br>";
print "</span>";

}

print "<center>";
print "<form target='shoutbox' action='shoutbox.php?add=1&shout=1' method='POST'>";
print "<input type='text' class='form1'";
print "maxlength='30' name='nick'>";
print "<span class='form_txt'> nick";
print "<br><br></span>";
print "<input type='text' class='form1'";
print "maxlength='255' name='tekst'>";
print "<span class='form_txt'> txt";
print "<br><br></span>";
print "<input type='submit'";
print " class='form2' value='dodaj'>";
print "</center></form> ";print "</td></tr></table>";
print "</body></html>";

}

?> 

Na stronie aby dodac shoutboxa musimy dodac kod : 

<?php include("shoutbox.php"); ?>

Autor: Nookie
http://nookie.webhelp.pl

<== WSTECZ =

R E K L A M A

^top^