Wortal Webmastera - źródło informacji dla tworzących strony www |  e-marketing / programowanie / webdesign / narzędzia          powered by CubeMatic.com

 

  WEBMASTERS    SKRYPTY

Strona glówna
HTML
JavaScript
PHP
CGI
MYSQL
CSS
SSI
WML
SGML
Offline
Photoshop
PHP
CGI
ASP
JavaScript

Artykuly

FORUM

  NARZEDZIA      SYSTEM

Grafika
Szablony
Czcionki
Porady

Download

  e-BIZNES

Artykuly
Linki
Profesjonalna strona
Nasza oferta
E-booki
Tanie strony www Warszawa

  NIEZBEDNIK

Za darmo
Kasa
Rejestrator www
Aktualności
Domeny
Konwerter ISO

  INNE

DOS
O stronie
Ksiega gości
Kontakt

Zgloś bląd!

 Polecamy:
 śmieszne zdjecia


Szukaj pliku SERWIS  

Promocja Witryn Amatorskich

Nie wiedzieć, czemu wielu wielkich i większych profesjonalistów zajmujących reklamą dziwi niezwykle niska skuteczność przenoszonych do sieci, gdzie indziej sprawdzonych form promocji. Nie wiedzieć też, czemu tak wielu nie chce zauważyć, że istotną cechą odróżniającą Internet od innych mediów jest jego różnorodność oraz swoboda w formie i metodach przekazu. Siła sieci tkwi w ogromnej masie drobnych, pozornie niewiele znaczących, bardzo różnych i wbrew pozorom połączonych ze sobą bardzo mocno jednostek. Wielcy przyzwyczajeni do wygodnego, jednokierunkowego, masowego przekazu zazwyczaj manipulowanych informacji, wyraźnie się w tej masie zgubili i nie potrafią znaleźć recepty na aktywnego, twórczego, w efekcie żywo reagującego odbiorcę. Wynikiem nie rozumienia istoty Internetu jest często uparte forsowanie nie przystających do niego form reklamy. Efektem braku pomysłu jest rozproszenie działania i jego słabość.  

Amatorzy, którzy bezkrytycznie przenosić będą na swoje strony tak właśnie sprawdzone formy promocji, spotkają się z podobną, jeśli nie gorszą skutecznością ich odbioru. Reklama komercyjna rządząca się innymi prawami, wyposażona w środki niedostępne amatorom nie może być dla nich wzorem. Przenoszenie obcych, komercyjnych form promocji na pole działania amatorów przyniesie z pewnością skutki dalekie od zamierzonych.

Niezbędnie koniecznym staje się, więc określenie czynników mających jakikolwiek wpływ na siłę i słabości promocji amatorskiej prowadzonej w sieci oraz wykorzystanie sprzyjających takiej promocji istotnych cech Internetu. Amatorzy, co prawda nie dysponują kapitałem, ale też w efekcie nie musi on dla nich pracować, swoboda podejmowanych przez nich działań, o ile tylko będą zgodne z prawem, nie będzie też przez nikogo rozliczana. Różnorodność, ucieczka od schematów, akceptacja potrzeby ciągłych zmian, indywidualność, zdefiniowanie i zrozumienie priorytetów wynikających z potrzeb odbiorców ale również przynależna im aktywność, siła wynikająca z jedności celów i zainteresowań, to tylko niektóre czynniki możliwe przez nich do wykorzystania. Czynniki wpływające na słabość masowej promocji komercyjnej mogą stanowić o sile promocji amatorskiej.

Wielu twórców stron ogranicza swoje działania promocyjne do osiągnięcia odpowiedniej pozycji w rankingach stron. Pozycja strony w rankingu ma niewątpliwie wysoki wpływ na skuteczność promocji jednak ograniczenie działania wyłącznie do wykorzystania niektórych z dostępnych narzędzi, bez podjęcia chociażby próby zrozumienia reguł, ogranicza w efekcie zasięg i dostępność przekazywanej informacji. Podobny skutek przynieść może ograniczenie się wyłącznie do szukania sposobów na promocję. Zaczym zaczniemy zastanawiać jak ją prowadzić zdecydowanie ważniejszą jest odpowiedź na pytania: do kogo promocja jest kierowana oraz co promujemy? Bez znajomości tych elementarnych zagadnień wszelkie rozważania na temat skuteczności i sposobów są jedynie zbiorem pobożnych życzeń nie mającym nic wspólnego z jakąkolwiek, również amatorską formą reklamy.

Przed podjęciem jakichkolwiek działań należałoby się, więc zastanowić nie tylko nad tym, czym dysponujemy, ale również, czym możemy dysponować, na co możemy liczyć podejmując określone kroki, również jednak uświadomić sobie, co jest dla nas nierealne, na co nie warto tracić ani czasu, ani wysiłku. Spokojne ..."mierz zamiary na siły"... i wcześniejsze ich określenie bez wątpienia będzie znacznie bardziej skuteczne od podejmowania prób realizacji zamierzeń nie przystających do rzeczywistości.

Czym dysponujemy i na co możemy liczyć:

  • potencjalna grupa odbiorców --> grupa docelowa,

  • znajomość jej potrzeb,

  • nasz program --> misja,

  • nasza witryna,

  • dostępne narzędzia promocji,

  • dostępne środki.

  • potencjalna grupa współtwórców promocji,

  • inne możliwe techniki.

Realizacja wszelkich zamierzeń, szczególnie zamierzeń ważkich, istotnych musi być poprzedzona wcześniejszym ich przygotowniem oraz oceną faktycznie posiadanych możliwości. Nawet najskromniejsze środki wykorzystane świadomie przyniosą efekty nieporównywalnie lepsze od działań niestarannych, nie opartych o wcześniejszą, rzeczową analizę sił i potrzeb. Wyłącznie rzeczywista znajomość warunków pozwala podjąć dalsze działania, istotne dla skutecznej realizacji podejmowanych zamierzeń.

Autor : Tadeusz Kucharek
Strona WWW : http://prosilver.republika.pl

<== WSTECZ =

R E K L A M A

^top^